Een hoge emotionele kwaliteit in de kleuterklas werkt door in de verdere schoolloopbaan van leerlingen

NRO | In een kleuterklas met een hoge emotionele kwaliteit functioneren leerlingen ook in hun latere schoolloopbaan op een hoger sociaal-emotioneel niveau. Dat komt vooral tot uiting in hun werkhouding, gedrag en beheersing van impulsen. Emotionele kwaliteit gaat over de vaardigheid van de leerkracht om duidelijke verwachtingen voor gedrag te bieden, en wangedrag te voorkomen of om te buigen. Voorts geeft de leerkracht de leerlingen verbale ondersteuning en begeleidt deze hen bij spel en spelen.

De verwachting was daarnaast dat een hogere educatieve kwaliteit in kleuterklassen samenhangt met hogere cognitieve prestaties. Educatieve kwaliteit omvat het taal- en rekenaanbod. In het algemeen is het taalaanbod in kleuterklassen hoog.