Door de privacywetgeving verdwijnen de slachtoffers van menshandel massaal uit beeld

TROUW | Na invoering van de nieuwe privacywetgeving vorig jaar, worden gevallen van criminele, seksuele of arbeidsuitbuiting nog nauwelijks gemeld. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is vooral de situatie bij minderjarigen uiterst zorgwekkend.

Uit angst om de privacywetgeving te schenden, worden gevallen van uitbuiting steeds minder gemeld. Slechts een op de negen slachtoffers van uitbuiting is ook effectief in beeld. Dat blijkt uit een nieuwe slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

In 2014 waren er dat nog een op de vijf. De cijfers zakken al jaren, maar sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vorig jaar loopt het aantal meldingen nog forser terug. Niet-opsporingsinstanties zoals zorgcoördinatoren, non-gouvernementele organisaties en opvanginstellingen melden veel minder slachtoffers omdat die wet zegt dat er expliciete toestemming nodig is om persoonsgegevens te delen.