Docenten zien invoering nieuwe curriculum niet zitten

Aob | Bijna driekwart van de docenten uit het primair en voortgezet onderwijs denkt dat ze niet voldoende tijd en begeleiding krijgen om de plannen voor een nieuw curriculum in te voeren. Ze zien het niet zitten en vinden vooral dat er meer urgente problemen zijn, zoals het lerarentekort en de hoge werkdruk. Daarnaast leveren ze fundamentele kritiek op de indeling en inhoud van de voorgestelde leergebieden.

Dat blijkt uit een enquête van de AOb die is ingevuld door bijna 2300 leden uit het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. “De enquête laat zien dat docenten massaal zeggen dat er voldoende tijd en begeleiding nodig is”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. “Het is duidelijk dat ze hier grote zorgen over hebben, en terugdenken aan eerdere grote plannen die niet goed verliepen – zoals de invoering van het studiehuis.”

Vorige maand presenteerden de ontwikkelteams van Curriculum.nu de voorstellen per leergebied (9 in totaal), zoals digitale geletterdheid, Mens & Natuur en Rekenen & Wiskunde. In totaal liggen er nu negen voorstellen op basis waarvan het expertisecentrum SLO nieuwe kerndoelen en eindtermen gaat ontwikkelen. Aan de voorstellen hebben 125 leraren en 18 schoolleiders zelf meegewerkt. Evers: “Ik heb veel waardering voor de leraren en schoolleiders die hard hebben gewerkt aan de voorstellen. Daar zaten ook veel AOb-leden tussen. Dat neemt niet weg dat er grote zorgen zijn over de inhoud, het proces en de implementatie.”
Direct na het opleveren van de voorstellen reageerden leraren al op AOb.nl dat ze de voorstellen ‘vaag en weinig concreet’ vonden, en ook de enquête laat dit nu zien.