De saamhorigheid staat op het spel

ELSEVIER | Als het zo doorgaat met de bevolkingsgroei, telt Nederland in 2100 mogelijk 24 miljoen mensen, de helft allochtoon. Het is dus de hoogste tijd voor bevolkingspolitiek, vinden deskundigen Jan van de Beek en Jan Latten.

Alle aandacht is dezer dagen gericht op de komst van veel vluchtelingen naar Europa en Nederland. Maar vluchtelingen zijn slechts een symptoom van een veelomvattend bevolkings- en migratievraagstuk. Naar Nederland komen ook veel arbeidsmigranten, studenten en volgmigranten – partners, gezinsleden – van asielmigranten. Per saldo krijgt Nederland er door immigratie nu al twee jaar circa 80.000 extra inwoners per jaar bij.