De pessimisten zijn weer in de meerderheid, waar zijn alle optimisten?

De mening van de Nederlander wordt steeds somberder. Milieu en klimaat spelen daarin een grote rol, stelt het SCP.

TROUW | Als de politieke partijen deze thermometer van Nederland twee weken eerder hadden kunnen aflezen, was de verkiezingswinst van Forum voor Democratie (FvD) geen verrassing geweest. In de jongste grafiek over het vertrouwen in de samenleving gaan werkelijk alle lijnen scherp naar beneden.

Uit het onderzoek ‘Burgerperspectieven’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat elk kwartaal de stemming van de Nederlander peilt, blijkt dat die steeds somberder wordt. De pessimisten zijn weer in de meerderheid. Afgelopen kwartaal vindt de grootste groep dat het land de verkeerde kant opgaat: bijna zestig procent is daar pessimistisch over. Slechts een derde vindt het meer de goede kant opgaan en een tiende weet het gewoon niet.