De onzichtbare vluchteling

ONEWORLD | De afgelopen maanden stond het nieuws bol van berichten hoe Europa Afrikaanse migranten wil weren. Het beleid is niet alleen meer gericht op het terugsturen van bootmigranten. Via het Afrikafonds wordt nu getracht migranten tegen te houden voordat zij de oversteek naar Europa maken. Er gaat geld naar ontwikkelingsprojecten om het perspectief van jongeren in landen als Libië, Nigeria, Mali, Eritrea en Soedan te verbeteren. Daarnaast wordt flink geïnvesteerd in grenswachten in Afrikaanse landen.