De nalatenschap van Oikos verdient respect een aandacht

RECENSIE RELIGIE

Geloven in een betere wereld. Sporen van Oikos
David Renkema

TROUW | Na een studie agrarische economie in Wageningen begon ingenieur en erkend gewetensbezwaarde David Renkema (1956) begin jaren tachtig zijn loopbaan bij een adviesorgaan van de Nederlands Hervormde Kerk rond thema’s als dienstweigeren en ontwikkelingssamenwerking. Vervolgens bestudeerde hij bij het Osaci (Oecumenisch Studie- en Actiecentrum voor Investeringenonderzoek) de internationale koffiehandel en het Europese landbouwbeleid. Uiteindelijk zou hij vanaf de oprichting in 1994 (dus bijna een kwart eeuw), verbonden zijn aan Oikos, het Oecumenisch Instituut Kerk en Ontwikkelingssamenwerking, waarvan de laatste vier jaar als algemeen directeur. ­Tegenwoordig is hij voorzitter van De Zinnen, een katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog. Een doorgewinterd beleidsmaker en idealist dus, getuige ook zijn eerdere ‘Hongeren naar gerechtigheid’ (1996) en studies voor een kerkelijk-ethische bezinning op biotechnologie, voedselzekerheid en ­klimaatverandering.