De leraar van de toekomst moet zijn eigen carrière kunnen bouwen

NOS | Ouders voor de klas, scholen die een vierdaagse schoolweek invoeren of hele klassen die maar naar huis worden gestuurd. Het lerarentekort wordt steeds nijpender. Daarom vroeg de Tweede Kamer de Onderwijsraad om advies. Wat moet er gebeuren om in de toekomst genoeg goede leraren te hebben? Hoe maak je het beroep aantrekkelijker?

Vandaag komt de Onderwijsraad met dit advies. ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’Kort samengevat: de hele manier van het opleiden van docenten moet op de schop. Zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs en het mbo.