De kunst van samenleven

Speels levensbeschouwen verrijkt publiek debat

NIEUWW!J | Levensbeschouwelijke armoede bedreigt onze samenleving. De publieke moraal wordt gedomineerd door marktdenken. Hoogleraar humanisme Hans Alma pleit voor meer verbeelding in het publieke debat. Religieuze tradities zijn daarbij behulpzaam.

Beschuldigingen van fake nieuws roepen urgente vragen op voor journalisten. Kunnen zij een objectieve weergave van de werkelijkheid bieden, en moet dat hun ideaal zijn? Afgelopen zomer wees sociaal-wetenschapper Merijn Oudenampsen in NRC op het gevaar van een streven naar neutraliteit. Hij schetst hoe radicaal-rechtse politici en partijen hiervan profiteren, door hun extreme ideeën een wat gematigder uitstraling te geven en daarvoor een podium te krijgen in de media. Zo vindt normalisering van hun gedachtegoed plaats.