De onontkoombare verwoesting door de stijgende zeespiegel

Tekst Joop Bouma Foto’s Kadir van Lohuizen

TROUW | Kadir van Lohuizen, fotojournalist, reisde over de wereld naar plekken die door zeespiegelstijging worden bedreigd. Hij sprak met experts en met bewoners die hun boeltje moeten pakken omdat de grond waarop ze generaties woonden, onleefbaar zal worden. Er is zich een stille ramp aan het voltrekken, zegt Van Lohuizen. Zijn werk, foto’s en video’s, zijn vanaf morgen te zien in het Scheepvaartmuseum. Een voorproefje.