“De crisis van deze tijd is ten diepste een spirituele crisis”

NIEUWW!J | Voor Roek Lips staat vast dat de complexiteit van onze huidige uitdagingen, waaronder klimaatverandering, vraagt om nieuwe vormen van leiderschap. Vanuit zijn project ‘Nieuwe Leiders’ onderneemt hij een zoektocht naar datgene “wat werkelijk van waarde is” en voert hij diepgaande gesprekken met ‘nieuwe leiders’ van deze tijd, zoals rapper Akwasi, Claudia de Breij en Ahmed Aboutaleb. Onlangs zijn enkele van deze gesprekken gebundeld in zijn boek ‘Wie kies je om te zijn’. Hij legt uit hoe zijn project zich verhoudt tot de huidige klimaatcrisis en de duurzaamheidsbeweging. “Nieuwe vormen van leiderschap en aandacht voor zingeving zijn fundamenteel in het streven naar een duurzame toekomst.”

Met een jarenlange achtergrond in de media, voornamelijk als programmamaker, regisseur en adviseur, richt Roek zich momenteel op het coachen en begeleiden van zowel individuen als organisaties. “Ik werd in 2014 gevraagd door iemand om zijn mentor te worden. Sindsdien ben ik dat steeds meer gaan doen, mensen en organisaties begeleiden in hun transitie en strategische veranderingen. Het begon mij op te vallen dat er overal veel verwarring heerste,” vertelt hij. “We leven nou eenmaal in een tijd met enorm veel veranderingen en complexe uitdagingen van grote schaal. Er is zoveel teweeggebracht ook sinds het internet en de sociale media zijn geïntroduceerd. Veel organisaties lopen over het algemeen achter op de veranderingen die gaande zijn in de wereld.”