De boer zit klem. Een nieuw verdienmodel is de enige uitweg

Boeren protesteerden deze week: ze willen van hun slechte imago af en voorkomen dat de veestapel gehalveerd wordt. Maar ze zullen eraan moeten geloven, betoogt Maurits Kreijveld: zonder een nieuw verdienmodel heeft de boer geen toekomst.

ONEWORLD | Boeren zitten klem in een negatieve spiraal: ze worden vanwege lage prijzen en doorlopende investeringen gedwongen steeds grootschaliger te produceren, terwijl dit vanwege de milieu-impact en maatschappelijke weerstand tegen grootschalige bio-industrie niet langer houdbaar is. Ze kunnen alleen aan deze spiraal ontsnappen als ze bereid zijn een omslag te maken; naar een verdienmodel gebaseerd op andere activiteiten, zoals het vermarkten van kennis. Hiervoor kan de landbouw waardevolle lessen leren van sectoren die in het verleden een vergelijkbare omslag hebben doorgemaakt.