Begroting BHOS 2018: extra middelen voor noodhulp én opvang in regio

Minister Sigrid Kaag

RIJKSOVERHEID | Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de begroting voor 2018, die ze de komende week met de Tweede Kamer bespreekt, verhoogd. ‘De behoefte aan extra noodhulp en opvang in de regio is enorm groot. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld. Miljoenen anderen, die in buurlanden verblijven, hebben ook ondersteuning nodig, mede met het oog op de komende winter’, aldus Kaag.

De oorspronkelijke begroting voor 2018 was in september ingediend door toenmalig minister Ploumen. Voor noodhulp maakt minister Kaag nu 140 miljoen euro extra vrij. En voor meer structurele opvang van vluchtelingen in de regio is dat 50 miljoen. Bijzondere aandacht daarbij is er voor onderwijs en het bevorderen van werkgelegenheid, zowel voor vluchtelingen als voor de lokale bevolking. Wereldwijd zijn volgens de VN momenteel 105 miljoen mensen direct afhankelijk van internationale humanitaire hulp, 65 miljoen van hen zijn op de vlucht voor geweld. Het tekort voor dit jaar om iedereen van de eerste levensbehoeften te voorzien en enig perspectief te bieden, bedraagt 12,3 miljard dollar. Kaag: ‘Dit is een zaak van de hele internationale gemeenschap natuurlijk. Nederland neemt zijn verantwoordelijkheid.’