Baudet redt de wereld

De autoritaire verleiding in de polder

DE GROENE AMSTERDAMMER | Met zijn aanval op onafhankelijke instituties als vrije pers en vrije wetenschap schaart Thierry Baudet zich bij de wereldwijde opstand tegen liberale democratie. Wat zegt het over Nederland dat dit zoveel mensen aanspreekt?

Als die uil van Minerva dan inderdaad zijn vleugels spreidt, opgeschrikt door die ‘mokerslag’ en die ‘dreun’, wat ziet hij dan? Volgens de voorman van de partij die de meeste stemmen haalde bij de Provinciale-Statenverkiezingen toont het landschap vooral een beschaving in brokstukken. Een puinhoop veroorzaakt door een klasse mineurs die zich schuldig maakt aan ‘ondermijning’: journalisten, professoren, kunstenaars en – vooral – bestuurders, aldus Thierry Baudet in zijn speech op de verkiezingsavond. Wie een vijandbeeld en ondergangsscenario uitvent, kan bij verkiezingen voor provinciaal bestuur het provinciale achterwege laten, zo blijkt uit de dertien Senaatszetels die Forum voor Democratie vorige week won.