Basisscholen laten het geld weer rollen

TROUW | Basisscholen lieten vorig jaar veel minder op de plank liggen, blijkt uit nieuwe cijfers van Duo. ‘De sector vaart financieel scherper aan de wind.’

Basisschoolbesturen potten veel minder geld op. Ze hielden vorig jaar 5,9 miljoen euro over op een begroting van een kleine 11 miljard, blijkt uit financiële data die deze week door de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) zijn gepubliceerd. In 2017 was het overschot met ruim 106 miljoen op ruim 10 miljard vele malen groter.

Hoewel het natuurlijk wenselijk is enige reserve achter de hand te houden, heeft de PO-Raad schoolbesturen de afgelopen tijd aangesproken op al te zuinig gedrag. De felle acties voor meer onderwijsgeld en betere salarissen verhouden zich immers moeizaam tot een huishoudboekje waar onderaan de streep meer dan 100 miljoen overblijft. “We hebben opgeroepen om minder voorzichtig te begroten”, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de vereniging voor basisschoolbesturen. “Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De sector vaart financieel steeds scherper aan de wind.”