Armoede in India onder de loep

ONEWORLD | Een internationaal team onder leiding van het Institute for Advanced Study en het Instituut voor Informatica van de UVA heeft onderzoek gedaan naar armoede in India. Armoede is wereldwijd enorm. Zo leefden in 2010 naar schatting 860 miljoen mensen in sloppenwijken. Om beleid voor sloppenwijken verder te kunnen ontwikkelen en effectieve methodes voor armoedebestrijding in te kunnen zetten, is meer inzicht nodig. Een internationaal team van onderzoekers, onder leiding van het Institute for Advanced Study en het Instituut voor Informatica van de UVA, verzamelde daarom data om een completer beeld van het probleem te krijgen.