Arme wijken gaan hard achteruit

TROUW | Kwetsbare mensen worden geconcentreerd in sociale huurwoningen, waardoor de leefbaarheid verslechtert.

Arme wijken met veel sociale huurwoningen zijn een verzamelpunt geworden voor allerlei kwetsbare groepen mensen. Deze wijken en buurten worden meer en meer ­bewoond door mensen die zichzelf amper redden, laat staan dat ze ­buren kunnen helpen. Hierdoor verslechtert de leefomgeving in wijken met veel sociale huur sneller dan verwacht.

Dat blijkt uit onderzoek van ­bureaus In-Fact-Research en Circusvis in opdracht van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ is een vervolg op een rapport van twee jaar geleden, in de volksmond bekend als het Rigo-rapport. Daarin werd al ­gewaarschuwd voor de tanende leefbaarheid in achterstandswijken, uit deze nieuwe cijfers blijkt dat de negatieve trend tussen 2016 en 2018 is versneld. Het aandeel huishoudens met de 20 procent laagste inkomens dat woont in een sociale huurwoning groeide gemiddeld harder dan in de jaren 2009 tot 2015.