Anderhalf miljoen voor vmbo in beweging

BENNEKOM – 29 september 2009 – Vmbo-leerlingen die niet of veel te weinig sporten, moeten uitgedaagd worden om in beweging te komen. Tachtig vmbo-scholen kunnen zich daarom tot eind december 2009 aanmelden voor het project ‘Vmbo in beweging’.

Het project is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), VO-raad en KVLO. De ministeries van OCW en VWS hebben hiervoor anderhalf miljoen euro beschikbaar gesteld uit het beleidskader sport bewegen en onderwijs.Scholen kunnen een stimulerende rol spelen om niet-actieve leerlingen te verleiden tot sporten. Op scholen wordt flink gewerkt aan goed beweegonderwijs en sporttoernooien, maar vaak spreken deze activiteiten alleen de actieve leerlingen aan. Lees meer op site CO-Raad