Amsterdamse aanpak van radicalisering ziet religie over het hoofd

TROUW | Amsterdam had oog voor sociale en praktische omstandigheden die leiden tot radicalisering, maar niet voor religie. Ooit liep Amsterdam voorop met zijn aanpak van radicalisering. Maar wat de hoofdstad deed, is allang niet bijzonder meer en de laatste jaren is ze het contact met deskundigen elders, in binnen- en buitenland, grotendeels kwijtgeraakt. Dat is een van de redenen dat het antiradicaliseringsbeleid niet meer optimaal werkt. Het ontbreekt Amsterdam met name aan een helder zicht op de rol die religie speelt bij het radicaliseren van moslimjongeren.