Amper helft vluchtelingenkinderen kan naar school

UNHCR waarschuwt voor een verloren generatie

MO* | Van de 7,1 miljoen vluchtelingenkinderen die oud genoeg zijn om naar school te gaan doen 3,7 miljoen kinderen dat niet. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR waarschuwt voor een verloren generatie.

Bovendien blijkt de drempel steeds hoger voor de kinderen naarmate ze ouder worden: waar nog 63 procent van de vluchtelingenkinderen naar de basisschool gaat, daalt dat cijfer tot 24 procent voor secundair onderwijs. En amper 3 procent heef het geluk om hoger onderwijs te volgen. Die cijfers staan in schril contrast met de wereldwijde gemiddelden: 91 procent voor het basisonderwijs, 84 procent secundair onderwijs en 37 procent hoger onderwijs.