Alle basisscholen in Nederland moeten een moestuin krijgen

AD | Alle basisscholen in Nederland moeten een moestuin krijgen. Daarmee willen de regeringspartijen kinderen bijbrengen waar hun voedsel vandaan komt, zodat ze gezonder gaan eten. Het kabinet steunt het plan.

D66, VVD, CDA en ChristenUnie willen dat alle Nederlandse basisschoolleerlingen toegang krijgen tot een schoolmoestuin. De invoering van de schooltuin moet worden gekoppeld aan lesprogramma’s over gezonde voeding en de voedselrijkdom van de natuur.

,,Leren koken is belangrijk”, zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, bedenker van het plan. ,,Koken begint met kennis over waar ons voedsel vandaan komt en wat je ermee kunt.” De Groot wil niet alle scholen verplichten om een moestuin aan te leggen. ,,In sommige steden is het niet haalbaar om een stuk grond bij de school vrij te maken. Het gaat er mij om dat er meer aandacht komt voor voedsel op scholen, en een moestuin helpt daar zeker bij. Het is hard nodig, want kinderen eten nu te slecht en ze hebben vaak geen idee waar hun eten vandaan komt.”