Afghaanse vrouwen vrezen wisselgeld te worden in vredesoverleg met Taliban

Vrede, graag. Maar niet ten koste van de vrouwen. Met die houding bereiden maatschappelijk actieve vrouwen in Afghanistan zich voor op de vredesonderhandelingen met de Taliban – mochten die binnenkort beginnen. 

VOLKSKRANT | De afgelopen twee weken werden in Kabul al drie vergaderingen gehouden waar vrouwen de ‘rode lijnen’ bespraken voor het vredesoverleg. Komende week is de slotbijeenkomst.

‘We willen niet terug naar af’, zegt Robina Hamdard van het Afghanistan Women’s Network (AWN) telefonisch vanuit de Afghaanse hoofdstad. ‘We hebben de afgelopen zeventien jaar bepaalde dingen bereikt. Dat willen we niet allemaal verliezen.’

Terwijl de vrouwen beraadslaagden, spraken in Qatar delegaties van de Taliban en de Amerikaanse regering met elkaar. Afgelopen weekend kwamen ze tot een voorlopig akkoord. De VS trekken hun troepen uit Afghanistan terug als de Taliban een staakt-het-vuren afkondigen, terroristen de deur wijzen en met de Afghaanse regering gaan praten over een politieke oplossing van de burgeroorlog.