Academisch geschoolde leraar is nodig

TROUW | Ieder jaar reikt de KNAW samen met het ministerie van ocw de Onderwijsprijs uit voor de beste profielwerkstukken van vwo-leerlingen. Ook dit jaar viel weer op hoe vaak de winnaars waren begeleid door academisch geschoolde leraren, en tot wat voor fantastische prestaties zij komen. Leraren die zelf onderzoek hebben gedaan aan een universiteit, stimuleren hun leerlingen vaak onderwerpen wetenschappelijk aan te pakken. Dit jaar was er één docent die al voor de vijfde keer begeleider was van een winnend profielwerkstuk. Die docent was, misschien niet geheel toevallig, zelf gepromoveerd.