Martin Luther King: “Angst klopte op de deur. Geloof deed open. Er was niemand.”

TROUW | Vandaag 50 jaar geleden werd Martin Luther King Jr. vermoord. In de eerste plaats was het zijn geloof dat hem dreef bij zijn strijd voor gelijke rechten. Een preek uit 1956, die we hieronder publiceren, toont de zeggingskracht die King nog altijd heeft.

Toen in 1981 een nieuwe editie werd uitgebracht van Martin Luther Kings prekenbundel ‘Strenght to love’ schreef zijn weduwe, Coretta Scott King, er een voorwoord bij. Ze schetste daarin wat haar man ten diepste dreef: zijn geloof. Alles wat King deed voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging was diep geworteld in zijn christelijke levensovertuiging. Het is vandaag 50 jaar geleden dat Martin Luther King Jr. werd vermoord. Het wordt nog weleens vergeten, of pas in tweede of derde instantie in herinnering gebracht, maar Martin Luther King Jr. was in de eerste plaats predikant. En in de eerste plaats was het zijn geloof dat hem dreef.