Onderwijs en vorming

HETKIND | Gert Biesta reflecteert op het onderwijs aan de hand van een aantal invalshoeken en pedagogische thema’s in zijn boek Het prachtige risico van onderwijs. Hij wil hiermee een taal ontwikkelen waarmee de processen van onderwijs en vorming op een nieuwe manier doordacht kunnen worden. Onderwijsadviseur Machiel Karels vat zijn boek samen. Dit artikel is afkomstig van Wij-leren.nl.

Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie

Vragen over goed onderwijs moeten altijd beantwoord worden in relatie tot wat men er mee wil bereiken. Onderwijs dat zijn naam waardig is, richt zich op zowel kwalificatie en socialisatie als op subjectificatie.

Onderwijspedagogische processen zijn altijd werkzaam in deze drie overlappende domeinen.

  • Kwalificatie betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
  • Socialisatie draait om de manieren waarop we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken.
  • Subjectificatie gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

“Onderwijs is noodzakelijkerwijs gericht op de vrijheid en zelfstandigheid van degenen die onderwezen worden.”