Sociale veiligheid op school

HETKIND | ‘Durven leerkrachten wel op hun intuïtie te vertrouwen, op hun ‘onderbuikgevoel’?‘ Lucy Reijnen schreef een stuk over sociale veiligheid op scholen en de rol daarin voor leerkrachten. Volgens haar is het cruciaal dat zij blijvend het gesprek met elkaar aangaan, buiten de pestprotocollen om, om zo met elkaar te leren.

Sociale veiligheid is gekoppeld aan vertrouwen hebben. Vertrouwen is een gevoel, sterk verbonden aan intuïtie. Sociale veiligheid is dan ook een subjectief begrip en niet een objectief te duiden kenmerk van een situatie. In onveilige, onrustige groepen is de kans op pestgedrag hoog. Pesten heeft ingrijpende en lang doorwerkende gevolgen. Het heeft een effect op slachtoffers, op daders en op een hele groep. Het vraagt van volwassenen voortdurende alertheid op wat er in een groep gebeurt.