50 landen hebben al een plan om landdegradatie te stoppen

Elk jaar gaat wereldwijd 24 miljard ton vruchtbaar land verloren. Meer dan vijftig landen hebben nu een plan om landdegradatie te stoppen.

Zonder grond geen leven. Grond is onder meer nodig om op te wonen en om voedsel op te kweken. Maar steeds meer grond wordt onbruikbaar. Elk jaar gaat 24 miljard ton vruchtbaar land verloren, bleek vorig jaar uit de eerste Global Land Outlook van de VN.

Een derde van de oppervlakte die geschikt is voor landbouw is nu al ernstig gedegradeerd, vooral als gevolg van industriële landbouw. Ondertussen blijft de wereldbevolking groeien en neemt de vraag naar voedsel toe. De druk op de resterende goede grond wordt stilaan onhoudbaar.